Bouwtechnische keuring

Een bouwkundige inspectie, is het nodig of niet?

Wil je een eerlijk en objectief bouwtechnisch oordeel over de woning die je wil gaan kopen? Laat dan een bouwtechnische keuring uitvoeren door een gecertificeerd bouwkundig inspecteur.

De bouwkundige rapportage brengt gedetailleerd de staat van onderhoud van de woning in beeld. Het rapport stelt je onder andere in staat om verborgen en/of constructieve gebreken tijdig te signaleren. Het bijgevoegde kostenoverzicht in de rapportage maakt het inzichtelijk hoeveel geld er nodig is om de woning op te knappen en te onderhouden. Het kostenoverzicht maakt onderscheid in de direct noodzakelijke kosten, de kosten op een termijn van 0 tot 5 jaar en de verbeter-kosten. Zo zie je precies waar je de komende jaren rekening mee moet houden.

Bij een bouwtechnische inspectie wordt onder andere gekeken naar:

  • bouwtechnische staat van de vloer, inclusief mogelijke aanwezigheid van betonrot
  • fundering en kruipruimte (indien mogelijk)
  • staat van constructie van daken, goten en afvoeren
  • mogelijke houtrot en doorslaand en optrekkend vocht
  • bouwkundige staat van gevels, metselwerk en eventuele risico’s die deze staat met zich meebrengt
  • elektrische installatie
  • technische staat en staat van onderhoud van toilet, badkamer en andere sanitaire voorzieningen
  • staat van eventuele opstallen zoals schuren en garages
  • onderhoudsstaat van kozijnen, schilderwerk en beglazing
  • aanwezigheid van loden waterleiding, asbest en het risico op koolmonoxidevergiftiging.

De kosten voor een bouwkundige rapportage zijn aftrekbaar voor de belasting. Kijk, dat is mooi meegenomen!

Mariet & Emmely