Bouwtechnische keuring

Laat je huis keuren door een bouwkundig inspecteur

Bouwtechnische keuring

Een eerlijk en objectief oordeel over het huis dat je wilt kopen? Laat een bouwtechnische keuring uitvoeren door een gecertificeerd bouwkundig inspecteur. Meten is namelijk weten!
Het met foto’s geïllustreerde rapport van de bouwtechnische keuring brengt gedetailleerd de staat van onderhoud van het huis in beeld. Het rapport stelt je in staat om verborgen of constructieve gebreken tijdige te achterhalen. Een bijbehorende kostenraming maakt inzichtelijk hoeveel geld er nodig is om de woning op te knappen en te onderhouden. De kostenraming bestaat uit een overzicht van:

 • directe noodzakelijke kosten
 • termijnkosten (binnen 5 jaar)
 • verbeterkosten.

Bij een bouwtechnische keuring wordt onder andere gekeken naar:

 • bouwtechnische staat van de vloer, inclusief mogelijke aanwezigheid van betonrot
 • fundering en kruipruimte (indien mogelijk)
 • staat van constructie van daken, goten en afvoeren
 • mogelijke houtrot en doorslaand en optrekkend vocht
 • bouwkundige staat van gevels, metselwerk en de eventuele risico’s die deze staat met zich meebrengt
 • elektrische installatie
 • technische staat en staat van onderhoud van toilet, badkamer en andere sanitaire voorzieningen
 • staat van eventuele opstallen zoals schuren en garages
 • onderhoudsstaat van kozijnen, schilderwerk en beglazing
 • aanwezigheid van een loden waterleiding, asbest en het risico op koolmonoxidevergiftiging.

Bouwtechnische keuring aanvragen
Bij de aankoop van je huis kan ikzoekuwhuis.nl je diverse bedrijven adviseren voor het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Maar jij als koper bepaalt zelf wie de keuring uit zal voeren. Meer weten over een bouwkundige keuring? Bel (0418) 515864 of mail naar info@ikzoekuwhuis.nl.

Andere diensten Dé Aankoopmakelaar ikzoekuwhuis.nl
Prijsonderhandeling
Taxatie
Hypotheekadvies
Bezoek aan de notaris

Aankoopmakelaar

Mariet & Emmely Kamphuis