ikzoekuwhuis.nl heeft een aantal websites geselecteerd die je aanvullende informatie kunnen bieden.

Funda
Actueel aanbod koophuizen.

Over uw buurt
Informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. 

RIVM Geluidbelasting
Globale kwaliteitsindicatie geluidbelasting door omgevingsgeluid van weg-, rail- en vliegverkeer, windturbines en industrie. 

Lokale lasten calculator
Kijk en vergelijk wat je betaalt aan lokale heffingen en belastingen

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB
Beroepsorganisatie notarissen

Kadaster

Vereniging Eigen Huis

Belangenorganisatie voor appartementseigenaren

Starterslening
Nationale Hypotheek Garantie
Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)

Energielabel
Vergelijk Energie
Prijsvergelijker Energiemaatschappijen
Subsidie energiebesparing eigen huis
Regionaal energieloket
Gids voor duurzaam en energiezuinig huis
Energielokt Rivierenland

Omgevingsloket 
snel en digitaal een complete omgevingsvergunning aanvragen.
Ruimtelijke Plannen
bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels afkomstig van gemeenten, provincies en het rijk.

Monumentenwacht
Monumenten

Regionaal Rivierenland Toeristisch / informatie
Bommelerwaardgids
Beleef Bommelerwaard / Rivierenland

Volg ons

De laatste tweets

Ikzoekuwhuis.nl

Mariet & Emmely Kamphuis
Peperstraat 29a
5314 AM Bruchem
Telefoon: (0418) 515864
E-mail: info@ikzoekuwhuis.nl