ikzoekuwhuis.nl heeft een aantal websites geselecteerd die je aanvullende informatie kunnen bieden.

Funda
Actueel aanbod koophuizen.

Over uw buurt
Informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. 

RIVM Geluidbelasting
Globale kwaliteitsindicatie geluidbelasting door omgevingsgeluid van weg-, rail- en vliegverkeer, windturbines en industrie. 

Lokale lasten calculator
Kijk en vergelijk wat je betaalt aan lokale heffingen en belastingen

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB

Kadaster

Vereniging Eigen Huis

Belangenorganisatie voor appartementseigenaren

Starterslening
Nationale Hypotheek Garantie
Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)

Energielabel
Vergelijk Energie
Prijsvergelijker Energiemaatschappijen

Omgevingsloket 
snel en digitaal een complete omgevingsvergunning aanvragen.
Ruimtelijke Plannen
bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels afkomstig van gemeenten, provincies en het rijk.

Monumentenwacht
Monumenten

Toeristisch Recreratief Informatiepunt (TRIP) Zaltbommel
Rivierenland

Tweets

Ikzoekuwhuis.nl

Mariet Kamphuis
Peperstraat 29a
5314 AM Bruchem
Telefoon: (0418) 515864
E-mail: info@ikzoekuwhuis.nl